hand met geld plaatje

Onderbewindstelling

Soms zijn mensen door hun lichamelijke of geestelijke toestand (tijdelijk) niet in staat hun financiële belangen te behartigen. Dan kan hun vermogen onder bewind gesteld worden. Dit betekent dat iemand anders het geld en de goederen van de persoon beheert. Denk daarbij aan het inkomen en overige bezittingen.
Bij beschermingsbewind zorgt De Wartburg ervoor dat rekeningen op tijd betaald worden, dat een persoon goed verzekerd is en dat er geld op zijn/haar rekening staat om van te leven. Wij streven naar het voorkomen van (nieuwe) schulden. Als iemand bijvoorbeeld een grote aankoop wil doen, moet dit eerst overlegd worden. De Wartburg heeft de verantwoording voor geld en goederen en streeft samen met de cliënt naar een gezonde financiële situatie.