hand met geld plaatje

Klachten

Wij proberen zo goed mogelijk aan uw wensen en verwachtingen te voldoen. Het is mogelijk dat u toch teleurgesteld of niet tevreden bent. Clienten van Stichting de Wartburg kunnen zelf schriftelijk een klacht indienen. De client kan zich laten bijstaan indien wenselijk.

De klacht moet duidelijk omschreven zijn en schriftelijk ingediend worden voorzien van uw naam, adres en datum.

U kunt uw klacht richten aan de teamleider van Stichting de Wartburg. Deze zal binnen 3 dagen een ontvangstbevestiging sturen. Binnen de maximale termijn van 6 weken zal uw klacht worden afgehandeld.

Het gevolg bij een gegronde klacht zal zijn dat de onjuistheden/onvolkomenheden hersteld zullen worden. Bij een ongegronde klacht staat de beroepsmogelijkheid open bij de Klachtencomissie van de branchevereniging BPBI of bij de bevoegde toezichthoudende kantonrechter (dit geldt ook als de maximale termijn van 6 weken is verstreken).

De klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als de client zich voor of tijdens de behandeling van dezelfde klacht zich:

-tot de kantonrechter heeft gewend

-tot de Klachten comissie van de branchevereniging heeft gewend

-de klacht anoniem is ingediend

-als het feit waarover geklaagd wordt langer dan 12 maanden voor indiening heeft plaatsgevonden.

Een klacht wordt onder strikte geheimhouding afgewikkeld.