hand met geld plaatje

Financiële post

Mocht er na de uitspraak van het bewind nog financiele post op uw woonadres komen, vragen wij u deze zo spoedig mogelijk door te sturen naar De Wartburg of af te geven bij ons loket zodat wij tijdig actie voor u kunnen ondernemen.