hand met geld plaatje

Diensten

In Nederland is iedereen vanaf 18 jaar zelf verantwoordelijk voor alles wat hij of zij doet. Daar hoort ook het regelen van geldzaken bij. Door een geestelijke of lichamelijke beperking, verkwisting of problematische schulden kan dit lastig zijn. De Wartburg kan deze mensen bewindvoering bieden.