hand met geld plaatje

Branchevereniging van Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI)

De BPBI is de Branchevereniging van Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders. DE BPBI waakt over het bedrijfsmatig en professioneel uitvoeren van bewindvoering en inkomensbeheer. Stichting De Wartburg is aangesloten bij deze Branchevereniging. Om lid te blijven moet De Wartburg voldoen aan door de BPBI gestelde kwaliteiteisen. De BPBI toetst al haar leden zodat de kwaliteit van bewindvoering en inkomensbeheer hoog blijft.