hand met geld plaatje

Bestuur

Stichting De Wartburg heeft een zelfstandig bestuur. Dit bestuur bestaat uit de voorzitter, de penningmeester de secretaris en drie leden. Het bestuur heeft de controle en de verantwoordelijkheid voor de Stichting. De bestuursleden zijn niet betrokken bij de dagelijkse werkzaamheden van De Wartburg en hebben geen enkel financieel belang bij de werkzaamheden van De Wartburg.