hand met geld plaatje

Over de Wartburg

De Wartburg is een Stichting die hulp biedt bij geldzaken in de vorm van beschermingsbewind. De Wartburg behartigt de financiele belangen van personen die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om dit zelf te doen. Wij kijken naar de wettelijke regelingen die er bestaan waar de cliënt mogelijk recht op heeft. Hierbij kunt u denken aan het aanvragen van bijzondere bijstand, huur -en zorgtoeslag en het verzorgen van de aangifte inkomsten belasting. Er wordt geprobeerd (nieuwe) schulden te voorkomen. Er wordt gestreefd naar een optimale relatie tussen de cliënt en bewindvoerder.